• مناسب برای قطعات با سایز متوسط و بزرگ
  • امکان قالبگیری چندین نوع قطعه به طور همزمان در یک روز
  • تولید20 الی 30 قالب در ساعت
  • بدون نیاز به کوبش ماسه (صرفه جویی در نیروی انسانی و زمان فرآیند)
  • امکان قالبگیری یک درجه 1/5 تنی در حداکثر 2 دقیقه
  • بدون نیاز به صرف زمان برای گاز زنی (صرفه جویی در نیروی انسانی و زمان فرآیند)
  • بدون نیاز به تخلیه دستی ماسه (صرفه جویی در نیروی انسانی و زمان فرآیند)
  • بدون نیاز به درجه
  • یک سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش