انعقاد قرارداد ساخت و راه اندازی خط تمام اتوماتیک قالب گیری ماسه تر بین شرکت دانش بنیان ساتکو و شرکت کیهان صنعت قائم مشهد

  انعقاد قرارداد ساخت و راه اندازی خط تمام اتوماتیک قالبگیری ماسه تر سایز ۸۰۰×۱۰۰۰ بین شرکت دانش بنیان ساتکو و شرکت معظم کیهان صنعت قائم مشهد این خط اتوماتیک برای اولین بار در ایران توسط شرکت دانش بنیان ساتکو بصورت مشترک با شرکت ترکیه ای TSM

ادامه مطلب