شرکت دانش بنیان ساتکو
به منظور افزایش کیفیت و سرعت تولیدات خود در زمینه خطوط ریخته گری اتوماتیک خود قرارداد خرید یک دستگاه برش لیزر CNC ورق تا ۲۰ میلیمتر و یک دستگاه پرس برک اتوماتیک ۳ متری را با شرکت دانش بنیان پایا برش منعقد کرد.
ساتکو با قدرت راه خود را برای اتوماتیک سازی صنعت ریخته گری کشور طی می کند.