بازدید تیم مهندسی شرکت ریخته گری سهند آذرین (یکی از شرکت های هلدینگ فولاد مهر سهند) از محصولات مشترک شرکت ساتکو
و TSM در ترکیه

جهت خرید خط اتوماتیک ریخته گری ماسه تر