عقد تفاهم‌نامه همکاری راه اندازی پروژه طرح توسعه شرکت صدر فولاد گداختار توسط هلدینگ ساتکو